Vitsen med ordvits.nu, är att tillhandahålla er ordvitsar, nu.
En vanlig vits är mer eller mindre som för många säkerligen bekant en relativt kort humoristisk, fyndig kommentar eller berättelse. En ordvits är en relativt kort humoristisk, fyndig kommentar eller berättelse som anspelar på språket. Var gränsen går mellan en ordvits och en vanlig vits som tenderar åt ordvitshåller tycks dock inte alltid helt självklart. Ordvitsar kallas ibland också i en svensk kontext för Göteborgsvitsar.