:)

De är en spricka i Barsebäcks reaktor meddelar en säker läcka.