:)

Vilket djur har det slappaste könsorganet?


Fladdermusen!